Många skadedrabbade får för lite ersättning eller ingen ersättning alls, trots att de har rätt till det. Andra har inte tid, kraft eller kunskapen för att få rätt ersättning på egen hand. Därför finns vi. Vi hjälper tusentals
människor i hela landet med deras försäkringsärenden och ser till att ersättningen blir rätt.

Vilka kan vi hjälpa?

Vi kan hjälpa dig som blivit skadad och till exempel fått fysiska eller psykiska besvär, ärr, inkomstförlust eller
kostnader. Våra kompetenta skadeombud kan hjälpa dig med allt från de mindre till de mest allvarliga skadorna. Vi kan hjälpa både dig som ännu inte påbörjat ditt försäkringsärende och dig som har ett pågående ärende.

Om du har drivit ett försäkringsärende på egen hand och är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan vi granska det och därefter bedöma om beslutet är riktigt eller om vi anser att beslutet bör överklagas.

Tryggt, enkelt och korrekt

Genom att låta oss sköta ditt ärende kan du lägga din tid på annat samtidigt som du inte behöver oroa dig för att ersättningen blir för låg eller att du inte använt alla försäkringar. Vi är specialiserade på försäkringsrätt och kan gällande försäkringsvillkor, lagar och försäkringsmedicin. Vi har hjälpt över 3000 människor och 9 av 10 våra kunder får ersättning. Ersättningen som våra kunder får är också betydligt högre än för de som söker ersättning på egen hand.

Vårt arvode

Vi har utformat vårt arvode så att alla ska ha råd med vår tjänst. I de flesta ärenden begär vi en mindre procentandel av den ersättningen som vi skaffar dig. Detta innebär att får du mot förmodan ingen ersättning betalar du inget mer än en låg startkostnad. I mer komplicerade ärenden och överklaganden arbetar vi på ett lägre timarvode. Vid trafikskador är det i första hand försäkringsbolaget som står för vårt arvode. Vår tjänst är då kostnadsfri för dig som kund.

Klicka här för att kontakta oss.

Samarbetspartners