Många skadedrabbade får för lite ersättning eller ingen ersättning alls, trots att de har rätt till det. Andra har inte tid, kraft eller kunskap för att få rätt ersättning på egen hand. Därför finns vi. Vi hjälper många
människor i hela landet varje år med deras försäkringsärenden och ser till att ersättningen blir rätt.

Vilka skador kan hanteras i guiden?

I vår guide kan du handlägga samtliga personskadeärenden som finns och du kan med samma inloggning hantera upp till 3 olika skador samtidigt. Guiden hjälper dig som blivit skadad och till exempel fått fysiska eller psykiska besvär, ärr, inkomstförlust eller
kostnader. Med vår guide får du en enkel och tydlig vägledning i flera steg hur du skall gå tillväga för att få den ersättning som du har rätt till. Det spelar ingen roll om ditt ärende är påbörjat eller ej, med vår tydliga guide får du steg för steg information om hur du går tillväga för att få rätt ersättning från din försäkring.
Om du har drivit ett försäkringsärende på egen hand och är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan du med hjälp av vår guide få vägledning och information om hur du gör för att överklaga eller bedöma om din ersättning är rätt eller om du skall gå vidare.

Tryggt, enkelt och korrekt

Genom att använda guiden på Injura.se kan du sköta ditt ärende och få en effektiv skadereglering och därmed lägga din tid på annat som är viktigare samtidigt som du inte behöver oroa dig för att ersättningen blir för låg eller att du inte använt alla försäkringar. Med hjälp av guiden får du också din ersättning snabbare och du riskerar inte att gå miste om ersättning som du har rätt att få. Använd guiden för att hantera ditt ärende så effektivt och enkelt som möjligt. Guiden innehåller information och färdiga brevmallar för epost och vanlig post som automatiskt kan skickas till försäkringsbolaget. All dokumentation sparas i systemet så du behöver inte vara rädd att förlora viktiga dokument. Du kan även bifoga dokument, bilder och annan viktig information rörande ditt skadeärende direkt i din kundbild.
Bli medlem redan idag!

Medlemskap

Självhjälpsguiden kan beställas under 1, 3, 6 eller 12 månader. Tänk på att skadereglering ofta handlar om långa processer och att bedömning avseende din rätt till ersättning ofta kan ta lång tid. Vi har därför utformat olika perioder för vilken guiden kan beställas. Du kommer i god tid innan ditt medlemskap går ut få information samt möjlighet till förlängning av medlemskapet så att du inte förlorar de underlag som finns sparade i ditt ärende. Tänk på att försäkringsersättningar ofta kan handla om väldigt mycket pengar och att det är viktigt att själv vara aktiv i sitt ärende. Välj den period av guiden som passar ditt ärende bäst!

Samarbetspartners