Ersättning vid Sjukdom

I försäkringsvärlden är ordet sjukdom ett brett begrepp som innefattar många olika typer av besvär. Det kan vara allt från led- och tarmbesvär till psykiska sjukdomar som depression och ångest.

För att få ersättning för en sjukdom måste du täckas av en försäkring som täcker just den sjukdomen du lider av. Ersättningar du vanligtvis är berättigad till är t ex ersättning för medicinsk invaliditet. Det finns ett fåtal försäkringar som täcker sjukdomar och försäkringen måste enligt villkoren täcka just den diagnos du erhållit.

Det är viktigt att poängtera att om du till exempel drabbas av en sjukdom på grund av ett olycksfall så skall det bedömas som ett olycksfall och inte en sjukdom. Detta gäller om du t ex råkar ut för ett olycksfall och därefter blir långtidssjukskriven och till följd av detta drabbas av t ex depression.

Du kan i ovanstående exempel ej få ersättning från din sjukdomsförsäkring men däremot din olycksfallsförsäkring.

Barnförsäkring

En barnförsäkring innehåller alltid skydd vid sjukdom. Barnförsäkringen gäller vanligtvis tills man är 25 år och kan ge ett bra skydd vid sjukdom. Barnförsäkringen täcker ej medfödda sjukdomar eller vanligt förekommande sjukdomar som dyslexi.

Diagnosförsäkring och vuxen sjukdomsförsäkring

I vuxen ålder finns det endast ett fåtal försäkringar som täcker sjukdomar. Diagnosförsäkring är en sådan försäkring som lämnar ersättning vid vissa typer av sjukdomsdiagnoser, till exempel vid hjärtbesvär och cancer. Många försäkringsbolag kallar sina försäkringar för sjukdomsförsäkringar, men det är oftast ett fåtal specificerade sjukdomar som försäkringen faktiskt täcker. Notera att en sjukförsäkring inte är en sjukdomsförsäkring.

Kom ihåg att alltid uppsöka sjukvård så fort du misstänker att du lider av en sjukdom. Annars riskerar du att gå miste om ersättning du eventuellt kan ha rätt till!

Bli medlem på Injura.se för att få rätt vägledning gällande din sjukdom!

Ersättning vid Sjukdom

Samarbetspartners