Ersättning vid Barnskador

Barn och unga vuxna kan upp till 25 års ålder teckna en barnförsäkring. Barnförsäkringen täcker ofta ett större område än vad motsvarande vuxenförsäkring gör. Detta gäller framförallt vid sjukdom.

Barn under 18 år som skadar sig omfattas ofta av en olycksfallsförsäkring via sin hemkommun. Således behöver man ej ha tecknat en privat olycksfallsförsäkring om man råkar ut för ett olycksfall för att kunna få ersättning.

Kontakta din hemkommun för att få mer information om vilket skydd ditt barn omfattas av. Du som vårdnadshavare har rätt att agera som ombud för ditt barn.
De flesta kommunförsäkringar ersätter olycksfall dygnet runt oberoende av var man skadat sig. Kommunförsäkringar brukar ej ersätta sjukdomsdiagnoser.

De privata olycksfallsförsäkringar som tecknas för barn kan även ingå i vårdnadshavares försäkringar som tilläggsförsäkringar. Detta är vanligt vid te x försäkringar som tecknats via fackförbund.

Tänk på att barn som skadat sig eller råkar ut för sjukdom även kan ha rätt att få ersättning när man upptäcker t ex allergier. Läs igenom de villkor som finns för just din försäkring för att få mer information.
Barnsjukdomar kan även omfatta psykisk sjukdom samt ett stort antal diagnoser. De eventuella undantag som finns gällande sjukdomar brukar finnas angivna i försäkringsvillkoren.

De vanligaste ersättningarna vid barnolycksfall-/sjukdomar är sveda och värk, akutersättning samt kostnader. Om barn har kvarstående besvär har man även möjlighet att få ersättning för medicinsk invaliditet samt i förekommande fall ärr.

Idrottsrelaterade skador

De flesta barn och ungdomar som idrottar organiserat i en organisation eller klubb omfattas ofta av en licensförsäkring. Dessa försäkringar ersätter olyckor som man råkat ut för under idrottsutövning. Idrottsförsäkringar brukar generellt sett ha låga ersättningsnivåer.
Om man skadar sig under idrottsutövning på fritiden är det istället barn eller en vanlig olycksfallsförsäkring som ersätter din skada.
Vid utövande av extremsporter måste man ibland teckna specialförsäkringar.

Genom att använda vår guide på Injura kommer vi hjälpa dig att reglera din barnskada. Om barnet är under 18 år måste du som vårdnadshavare registrera dig.

Bli medlem på Injura.se för att erhålla rätt ersättning för den skada ditt barn råkat ut för!

Ersättning vid Barnskador

Samarbetspartners