Ersättning vid Arbetsskada-/sjukdom

När man skadar sig under arbetstid eller på väg till eller från arbetsplatsen kan det klassas som en arbetsskada. Tänk på att du har rätt att få ersättning från vissa privata försäkringar likväl som den försäkring din arbetsgivare tecknat åt dig.

För att veta om du har rätt till ersättning från flera försäkringar behöver du läsa igenom dina villkor. Vissa privata försäkringar ersätter arbetsskador medan andra inte gör det. Således kan du få ersättning från flera försäkringar för samma skada.

Afa Försäkring

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är du sannolikt försäkrad hos AFA Försäkring. AFA skyddar dig som arbetstagare både vid olycksfall och sjukdom. Sjukdom innefattar t ex förslitningar.

Om du skadat dig på arbetet genom en olycka eller blivit sjuk har du rätt till vissa grundläggande ersättningar. Du har rätt att få ersättning för inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk.

Om du har kvarvarande besvär efter din sjukdom eller skada kan du även ha rätt till ersättning för medicinsk invaliditet samt ärr för att nämna några exempel.Har du fått nedsatt arbetsförmåga som är stadigvarande kan du ibland även ha rätt till ekonomisk invaliditet eller livränta.

Problematik och samband

Många människor blir helt utan ersättning då försäkringsbolaget hävdar att det inte finns samband mellan din skada och kvarstående besvär.

Det vanligaste argumentet från försäkringsbolagets sida är att dina besvär beror på något annat än själva sjukdomen eller olyckan, och därför inte kan ersättas. Denna bedömning är vanlig om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter arbetsskadan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att skadan inträffat.

För att undvika ovanstående är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en arbetsskada, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

För att få ersättning vid arbetsrelaterad sjukdom är det viktigt att Försäkringskassan fastställt detta samband innan du kan påbörja regleringen av din skada gentemot försäkringsbolaget.

Bli medlem på Injura.se för att erhålla de ersättningar du har rätt till gällande din arbetsskada!

Ersättning vid arbetsskada sjukdom

Samarbetspartners