Bli medlem här
Registrering
Alla fält är obligatoriska

Välj period

1 Månad

SEK

3 Månader

SEK

6 Månader

SEK

1 År

SEKFaktura
(avgift 35 kr)
images
VISA / Mastercard
images
Observera att du måste vara minst 18 år för att registrera dig som medlem!

Exempel på skador som kan regleras i guiden

Här hittar du exempel på skador som kan skötas via våra medlemssidor
Bli medlem här

För att kunna använda guiden måste du uppfylla grundläggande kriterier som ger dig rätt att erhålla ersättning.
Vi listar de grundkrav som krävs för att kunna kräva ersättning från din försäkring:

-Gällande försäkring måste finnas vid olyckstillfället eller när du får din diagnos.

-Skadan/Sjukdomen måste anmälas inom preskriptionstiden för din försäkring. Detta brukar vara senast 3-5 år efter att skadan inträffat. Vissa försäkringar kan dock godta senare anmälningar. Detta gället tex Brottsoffermyndigheten eller LÖF vid patientskador.

-Du måste sökt vård inom rimlig tid efter skadetillfället. Detta brukar röra sig om mellan 1-14 dagar efter din olycka.

-Gäller det sjukdom handlar det istället om när du första gången fick symtom eller en diagnos.

-Du måste råkat ut för ett olycksfall eller en sjukdom. Ett olycksfall betecknas som yttre, oförutsett och plötsligt. Är alla dessa kriterier uppfyllda är det att beteckna som ett olycksfall.

-Du måste själv bedöma hur lång tid ditt skadeärende kommer att pågå och hur lång tid du bör teckna medlemskap för. Varje skada är unik och är du osäker pä hanteringstiden kan du kontrollera med ditt försökringsbolag för att få en vägledning om handläggningstiden för just din skada.