Ersättning vid Vårdskador

Vid vårdskada omfattas du alltid av skydd hos patientförsäkringen (LÖF).
Om du anlitat en privat vårdgivare vid t ex skönhetsingrepp så måste privat ansvarsförsäkring finnas hos den vårdgivare du anlitat för att du skall kunna få ersättning.
Varje år inträffar drygt 10 000 patientskador i svensk vård. Således sker många felbehandlingar varje dag. Ersättningar du har rätt att få vid patientskada är t ex sveda och värk, inkomstförlust om du varit sjukskriven samt ersättning för kvarstående besvär samt i förekommande fall ärr.
Vill du ha hjälp och vägledning gällande din patientskada så kan vi på injura.se hjälpa dig.

Bli medlem på Injura.se för att få rätt vägledning gällande hanteringen av din vårdskada!

Ersättning vid Vårdskador

Samarbetspartners