Injura.se

Injura.se kan hjälpa dig som blivit skadad eller sjuk och till exempel fått fysisk eller psykisk nedsättning (medicinsk invaliditet), ärr, inkomstförlust, kostnader eller har rätt till ersättning för sveda och värk för att nämna några exempel. Vår guide vägleder dig genom hela skaderegleringsprocessen och visar med tydliga instruktioner hur du går tillväga för att erhålla rätt ersättning från alla gällande försäkringar som du omfattas av.

Vi har många nöjda kunder som använt sig av vår guide för att få vägledning och guidning i sina skadeärenden.
Vi kan hjälpa dig som ännu inte påbörjat ditt försäkringsärende likväl dig som redan tagit kontakt med ditt försäkringsbolag.

Guiden ger dig all information samt kunskap du behöver för att själv handlägga ditt personskadeärende. Du som skadedrabbad har bevisbördan gällande regleringen av ditt ärende. Det är viktigt att rätt underlag och handlingar inkommer i ditt ärende för att inte gå miste om ersättningar.

Tänk på att vara aktiv i ditt skadeärende och kräv ersättningarna i rätt ordning för att få en så effektiv och snabb skadehantering som möjligt. Vi hjälper dig även med information om hur du kan gå vidare efter din skada samt olika vägar för överklagan och bedömning för att veta om din ersättning är rätt.

Bli medlem redan idag och få kompetent hjälp på vägen i din skadereglering!

Ersättning vid personskada arbetsskada sjukdom

Samarbetspartners